2024 All Rights Reserved.

Bolu Kartalkaya'da ormanlık alanı kendi malı gibi gösterdiler, sahte tapuyla kredi kullandılar

İş insanları, kredi kullanmak için kredi miktarının çok üzerinde teminat bulmakla boğuşurken kimileri de devletin ormanını tapulu malı gibi teminat gösterebiliyor.

Devlete ait onlarca dönüm alana bölgenin idari birimlerinin gözü önünde sahte tapu nasıl çıkarılabilir? Bu sahte tapunun gerçek olduğu, bankanın inceleme birimlerine nasıl ispat edilebilir?

Orman Genel Müdürlüğü’nden Milli Emlak’a, Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü’nden Turizm İl Müdürlüğü’ne ve Tapu Kadastro’ya kadar her kuruma etki edecek gücünüz var ise Sülün Osman misali devletin ormanını bankaya kendi malınız gibi ipotek edebilirsiniz!

DENETİM RAPORLARINDA 

İnceleme raporu fazla söze gerek bırakmıyor... Bolu Kartalkaya’daki ünlü kayak merkezi ve oteller grubu, yeni otel inşaatı için 2019 yılında kredi başvurusu yapıyor. Ancak bu krediye güçlü bir teminat gerekiyor... Teminat, organize işbirliği ile kısa sürede çözülüyor. 

Kartalkaya’da üzerinde 534 yatak kapasiteli 3 yıldızlı otel ve kayak tesisinin olduğu 137/1 parsel, “arsa” vasıflı 137/2 ve 138/1 parsellerin aslında devletin ormanı olduğu, ancak mükerrer şekilde 3402 sayılı Kadastro Kanunu’na aykırı olarak bu üç parselin tescil edildiği yazıyor...

Yani devletin ormanı olarak görünen üç parsele sahte yolla tapu düzenleniyor... 

Bolu Milli Emlak Müdürlüğü’ne yazılan 08.05.2020 tarihli yazıda, söz konusu parsellerdeki arsaların orman vasfı ile tescilli olduğu, bu parsellerin orman olarak vasıf değişikliğinin yapılması, rızaen terk işlemlerinin gerçekleşmesi ve tapularının iptal edilmesi isteniyor...

İç Denetim Başkanlığı tarafından Orman Genel Müdürlüğü altı kez yazılı olarak uyarıldığı halde sahte tapu iptal edilmiyor... Hatta Orman Genel Müdürlüğü İzin ve İrtifak Dairesi Başkanlığı’na yazılan yazıda, defalarca uyarı yapılmasına rağmen bilgi gelmediği belirtilerek en kısa zamanda gereğinin yapılmaması halinde “Riskin -Orman Genel Müdürlüğü tarafından- üstlenildiği kanaatine varılacaktır” deniliyor.

17.01.2022 tarihli yazı ile genel müdürlük son kez uyarılıyor. Ancak aradan dört ay geçmesine rağmen yine hiçbir işlem yapılmıyor.

KREDİYİ VEREN BANKAYA NE OLACAK? 

Peki, sahte tapuya milyonlarca Avro kredi veren devletin bankası ne yapacak? Kanun gereği bankanın adını veremiyorum ancak tapu sahte olduğuna göre Bankalar Kanunu’na göre bir suç söz konusu. Resmi belgede sahtecilik, bankacılık zimmeti, görevi kötüye kullanmak...

Yasa gereği BDDK’nin de bu haberimizden sonra soruşturma sürecini başlatması gerekiyor...