2024 All Rights Reserved.

İktidar, ormanları yandaş firmalar aracılığıyla Avrupa’ya peşkeş çekti

AKP iktidarı, yok etme pahasına orman alanlarını ranta kurban ediyor... Yanan orman alanlarındaki milyonlarca ağacı yandaş şirketlere değerinin 25 kat altında veren Orman Genel Müdürlüğü ve Orman Bakanlığı, tahsisler yolu ile de ağaç kıyımını sürdürüyor...

Avrupa Birliği ülkeleri kendi ormanlarındaki kesimleri azaltıp Türkiye ormanlarını hammadde üretim merkezine dönüştürdü. Ormanlarımız “önlenemeyen” yangınların yanı sıra çokuluslu şirketlere hammadde temini için endüstriyel plantasyon ve olağanüstü üretim (kesim) yolu ile de yok ediliyor. 

Orman Bakanlığı, orman alanlarındaki üretimi, olması gerekenin dört katına çıkardı. Bu şirketlere verilen tahsisler de tıpkı yangın alanlarında yapıldığı gibi değerinin çok altında belirleniyor... Yılda 10 milyon metreküp üretim planlanan ormanlarımızdan 40 milyon metreküp ağaç kesiliyor! Kesimi yapanlar AKP’ye yakın ayrıcalıklı, çokuluslu şirketler... Yalnızca tek bir firma Avrupa’nın MDF ihtiyacının yüzde 70’ini karşılıyor. 

KÂRLARI KATLANIYOR! 

Bir elin parmağı kadar olan şirketlere orman ürünlerinin metreküpü, piyasanın yarı fiyatına kimi zaman daha da altında veriliyor...

Hayatını ormanların korunmasına adamış, 40 yılı Türkiye’nin dört bir yanındaki ormanlarda geçen Tarım Orman-İş Sendikası Başkanı Şükrü Durmuş’u arıyorum. “Ormanlarda yapılan tam bir katliamdır, tahsisler yolu ile ormanlarımızın kaldıramayacağı oranda kesimler yapılıyor. Türkiye ormansızlaşıyor” diyor. Durmuş, Avrupa kendi ormanına kıyamazken, korurken Türkiye ormanlarının aşırı kesim nedeniye yok edildiğini söylüyor: “Kapitalizm krize girdiğinde emeğe ya da doğal varlıklara saldırır. Ormanlardan elde edilecek gelir krizden çıkış olarak görülüyor. Yeşile, ağaca dolar olarak bakan bir yönetim var. Ormana odun olarak bakıyorlar, genç ormanlarımızı kesiyorlar, ülkenin geleceğinde orman kalmayacak...”

KIYIMIN ŞİRKETLERİ BELLİ... 

Orman tahsisleri, dün Cumhuriyet’te yer alan yangın alanlarının satışı haberinde yer verdiğimiz gibi ihalesiz olarak yapılıyor! 

Tahsisleri alan firmalar belli... Bu firmalardan en büyüğü, Avrupa’ya ihraç edecekleri orman ürünlerini iki yılda 5 milyar Avro’dan 25 milyar Avro’ya çıkarmayı hedefliyor! 5 milyar Avro’dan 25 milyar Avro’ya çıkacak ihracatın kaynağı ormanlarımız! Yani sadece bu firmanın kapacağı üretim iki yılda beş katına çıkacak! Ormanlardan yapılacak kesimler 10 yıllık planlar halinde, her yıl miktarı belirlenerek hesaplanıyor. Kesim miktarı belli olduğu halde ihracat artışını firma beş katına çıkaracağını kime ve neye güvenerek açıklıyor!

"GELECEK NESİLLERİ YOK ETTİLER"

Şükrü Durmuş’u, Kozak Yaylası’nda inceleme yaparken yakalıyorum... Bu insafsız, yasadışı, sömürge tipi orman katliamını soruyorum. 

2000’li yılların başında kesilen ağaçların 70-80 cm olan ağaç kutrunun (çapının) 20-25 cm’ye düştüğünü söylüyor: “80 cm kutru olan ağaç 150 yılda yetişiyor. Ormanlarımızda yaşlı ağaç bırakmadılar. Şirketler Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri ile sahalara giriyor ve en kârlı gördükleri, en iyi durumdaki ağaçları seçiyorlar. Bir köylünün süt veren ineğini kesmesi gibi... Gelecek nesillerin ağaçlarını da yok ettiler..”

AKP orman yangınlarının başından bu yana gereken önlemleri almayıp, Türk Hava Kurumu uçaklarını yatırıp üç yılda binlerce futbol sahası büyüklüğünde ormanımızın yanmasına neden oldu. Dün gazetenin manşetinden yayımladığımız haberde, iktidarın yangınları nasıl rant aktarma, yandaş kayırma fırsatına dönüştürdüğüne yer verdik. Yangın alanlarındaki ağaçların değerinin çok altında yandaş firmalara verildiğini, ağaç sayısının 7 milyon metreküp düşük gösterildiğini gündeme getirdik. Bugün Avrupa’nın hammadde ihtiyacı için ormanlarımıza nasıl kıyıldığını açıkladık... 

 Haber selimiz devam edecek... AKP ile birlikte orman yangınlarında faili meçhul sayısının nasıl arttığını, orman köylüleri açlığa itilirken hangi firmaların kazandığını, akıl almaz iş cinayetlerini, AB firmaları ile yapılan sertifika sahtekârlığını yazacağım...

"VARSA YOKSA RANT"

Cumhuriyet’in “yangın vurguncuları” haberi büyük ses getirdi. Siyasiler ve uzmanlar skandalın takipçisi olacaklarını söylediler. 

- İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray: Yanan orman alanlarındaki tomrukların AKP’li yandaşlara peşkeş çekilmesi hiç de sürpriz değil. Yangın uçakları dahi olmadığı için oluşan “mega orman yangınlarından kütük kapmak” diye buna denir. Bu mega yangınlardan sonra yaşanan tomruk peşkeşi, aslında tarihimizin en büyük yangınlarında bizim bir millet olarak bir kötü yönetime değil, bir “kötülük yönetimi”ne maruz kaldığımızın delilidir. Felaketten bile para kazanmaya yeltenecek kadar gözlerini dolar bürümüş. Günü zamanı geldiğinde mutlaka hesap sorulacaktır.

- CHP 22. Dönem Milletvekili Haluk Pekşen: Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın temel bileşenlerinin merkezinde AB ekonomisini sürdürülebilir bir gelecek için dönüştürme amacı yatıyor. Avrupa Komisyonu Paris İklim Anlaşması ile uyarlı ekonomik ve ticari temelleri de yeniden atıyor. Türkiye Paris İklim Anlaşması kapsamında, Ulusal Katkı Beyanını güncellediğinde, önündeki en büyük sorun faili meçhul orman yangınları olacaktır. Orman yangınları neden faili meçhul gösterildi? Gerçekte ormanlar neden yandı? Yangınlar sektörleri nasıl etkiliyor?

Avrupa Komisyonu 11 Mart 2020’de yeni Döngüsel Ekonomi Yeşil Eylem Planı’nı kabul etmiştir. Doğa Koruma konusunda AB’nin en önemli mevzuatı Natura 2000 olarak adlandırılan CITES raporudur. Bütün bu anlaşmalar gösteriyor ki Türkiye, AB mevzuatı ile uyumlu bir ormancılık politikasından uzaktır. Kısacası Türkiye ile AB, orman yangınları ve sonrası gelişmelerden tam anlamıyla sorumludur. Ormanlar cayır cayır yanmış yangın üzerinden büyük bir rant paylaşımı planlanmıştır. Bu aşamada ne Avrupa protokolleri ne de iç hukuk mevzuatları kimsenin umurunda değildir. Varsa yoksa rant.


YARIN: Bakanlık suspus, orman yolsuzluğu Türkiye’yi salladı.